Vlasta Vaňková - ÚČETNICTVÍ Rychnov nad Kněžnouul. Palackého 1354, 516 01 Rychnov n. Kn., tel.: 494 533 392, mobil: 606 146 394, web: www.ucetnictvi.rychnovsko.com, e-mail: ucetnictvi@rychnovsko.com

Naše služby účetnictví

Zpracování daňových přiznání fyzických, právnických osob a k DPH provádíme včetně všech předepsaných příloh. Všechna daňová přiznání za naše klienty odevzdáváme na finančních úřadech.

Vedení daňové evidence

Zpracováváme v integrovaném systému EKOSOFT společnosti EKO-SOFT s.r.o.se sídlem v Krásné Hoře nad Vltavou. Podnikatelům - fyzickým osobám vedoucím daňovou evidenci, na základě dodaných prvotních dokladů, zpracujeme jejich daňovou evidenci.

 

Účetnictví (podvojné)

Podnikatelům - fyzickým osobám, a právnickým osobám účtujícím v účetnictví, na základě dodaných prvotních dokladů, zpracujeme v souladu se zákonem o účetnictví.

 

Mzdová agenda

Zpracováváme komplexní mzdovou agendu pro malé i velké organizace. Během roku zajistíme: výpočet mzdy, stanovení plateb pojistného, stanovení srážek z mezd, výše vyplacené zálohy na mzdu a další Vaše případné požadavky.Přihlášky, odhlášky a evidenční listy podáváme přes PSV (portál veřejné správy), kontroly plateb odvodů na OSSZ a VZP, případně jiných zdravotních pojišťoven, zajišťujeme sami na základě plné moci.

 

Ekonomické poradenství


 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies